ارتباط با مدیریت محترم دبیرستان دولتی دخترانه نرجس :   مدیریت دبیرستان دخترانه نرجس :  زهرا علی بابایی

زهرا علی بابایی

فارغ التحصیل  از دانشسرای راه انبیا منطقه 1 تهران

لیسانس ادبیات فارسی از دانشگاه الزهرا تهران و فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی از دانشگاه تهران مرکزی

29 سال سابقه کار رسمی در آموزش و پرورش:

تدریس درس  ادبیات فارسی و دروس علوم انسانی

سرگروه گروه درسی ادبیات فارسی

معاونت در دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی دبیرستان های تهران

9سال سابقه مدیریت در دبیرستان مشکوه منطقه 17 تهران

1سال کارشناس مسوول گروه های آموزشی منطقه 2 تهران

7 سال مدیریت در دبیرستان نورقایم منطقه 2 تهران

3 سال مدیریت در دبستان نهضت اسلامی منطقه 2 تهران

و اکنون که  مدیریت دبیرستان نرجس منطقه 2 تهران را به عهده اینجانب نهاده اند بر خود فرض می دانم که از زحمات مدیران سال های گذشته دبیرستان سرکارخانم شهبازی، سرکار خانم صمدیار و  سرکار خانم سلیمی تشکر و قدردانی نمایم

و امیدوارم با توکل بر خداوند منان و همراهی همکاران ، دانش آموزان و اولیا محترم آن ها مجموعه ای شایسته برای دانش آموزان دبیرستان نرجس فراهم نماییم.