ارتباط با مدیریت محترم دبیرستان دولتی دخترانه نرجس : 

دانش آموزان ، اولیاء و همکاران گرامی 

سلام ؛

برای ارتباط و تعامل بهتر بین ما و شما عزیزان ، می توانید سخنان خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید   :
               

                                   b_salimi@ymail.com